Niedziela 21 kwietnia 2024 - Jarosława, Konrada, Selmy

Aktualności

 

Walne Zgromadzenie KSA Kościerska Chata

Walne Zgromadzenie KSA Kościerska Chata

 

  Zarząd KSA „Kościerska Chata"

serdecznie zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków

KSA „Kościerska Chata", które odbędzie się dnia,

29.01.2019 r. o godz.9,45 ( pierwszy termin), godz. 10,00 ( drugi termin) w sali konferencyjnej Stary Browar Kościerzyna ul. Słodowa 3.

                           Program

 

   9,45 -10,00      -  otwarcie

                            -  stwierdzenie prawomocności na podstawie listy obecności,

                            -  wybór przewodniczącego zebrania,

                            -  przedstawienie porządku obrad:

                           a/  wybór protokolanta,

                           b/ przywitanie zaproszonych gości i ich wystąpienie

 

           10,30        -  wybór Komisji Skrutacyjnej,

                            -  sprawozdanie z działalności Zarządu za 2018 r.

                            -  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

                            -  podjęcie uchwał w sprawie:

                            a/przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2018 r.

                            b/przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2018 r.

                            c/ udzielenie absolutorium Zarządowi

                              i zatwierdzenie wyniku finansowego za rok 2018,

                            d/ wybór Zarządu na lata 2019-2023

                            e/ wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2019-2023

                            f/ wysokości wpisowego,

                            g/ wysokości składki członkowskiej na rok 2019

                            h/ wysokości zwrotu za rozmowy telefoniczne i Internet

                            -  podjęcie uchwał w sprawie:

                            - przedstawienie planów założeń na rok 2019,

                            - przyjęciu planu założeń na 2019 r.

                            - skreślenia z listy członków         

 

         12,30         -  wolne wnioski i zakończenie

W imieniu Zarządu KSA „Kościerska Chata" pragnę gorąco podziękować za zaangażowanie  i dotychczasowe wsparcie działań organizowanych przez Stowarzyszenie licząc na dalszą owocną współpracę.

Proszę o potwierdzenie przybycia. Tel 58 686 71 56 oraz 505 547 118   lub  661 620 777                      lub halinaroginska@o2.pl

         Do zobaczenia.                                  Halina Rogińska

                                                      Prezes KSA „Kościerska Chata"

 

 

 

 

powrót

 
 
ostatnia modyfikacja: 19 stycznia 2019
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl