Niedziela 21 kwietnia 2024 - Jarosława, Konrada, Selmy

Aktualności

 

V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna

V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna

 

„ RODZINNY RAJD ŻURAWINOWY"- krótka trasa


1.Cele Rajdu:

popularyzacja turystyki rowerowej, zapoznanie uczestników rajdu z pięknem ziemi kościerskiej, z tradycjami i folklorem ziemi kaszubskiej, wskazanie miejsc ciekawych pod względem przyrodniczym, wzmacnianie więzi koleżeńskich między turystami, propagowanie turystyki rodzinnej i aktywnych form wypoczynku

2.Organizator: Stowarzyszenie Agroturystyczne „ Kościerska Chata"

3.Współorganizator : Klub Rowerowy PTTK „ Promyk" z Kościerzyny

4.Termin rajdu: 01.09.2018 ( sobota)

5 Zbiórka: Rynek Kościerski ( przy pomniku Remusa}, godz.10

6.Zgłoszenia telefoniczne pod numer 505 547118 lub 508 128 320 ( liczba uczestników jest istotna ze względów organizacyjnych)

7.Trasa wycieczki (ok.15 km):

Kościerzyna - Nowa Wieś Kościerska - Kaliska - Dobrogoszcz (jezioro)

8.W ramach Rajdu planuje się też:

- szukanie Małych Stolemów ( nagrody dla najmłodszych uczestników)
-zwiedzanie Muzeum Akordeonów ( wstęp bezpłatny)
-zwiedzanie Muzeum Parowozowni ( wstęp bezpłatny)

9.Obowiązki uczestników ;

-posiadanie sprawnego roweru wyposażonego zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego
-przestrzeganie zasad ruchu drogowego, przepisów porządkowych
-stosowanie się do poleceń prowadzących wycieczkę

10. Postanowienia końcowe:

„ Rajd Żurawinowy" nie ma charakteru komercyjnego. Uczestnicy powinni więc ubezpieczyć się we własnym zakresie. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności 
za nieszczęśliwe wypadki wynikłe na skutek zdarzeń losowych, nieostrożności lub lekceważenia ogólnych przepisów ruchu drogowego.
Udział w rajdzie odbywa się na własną odpowiedzialność.
Niepełnoletni uczestnicy muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz kartę rowerową.
Wycieczka prowadzona będzie w wolnym, typowo rekreacyjnym tempie. Na trasie planowane są dłuższe i częste odpoczynki
Wycieczkę poprowadzą przodownicy turystyki kolarskiej.

UDZIAŁ w Rajdzie jest BEZPŁATNY

 

powrót

 
V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 2 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 4 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 6 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 8 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 10 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 12 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 14 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 16 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 18 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 20 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 22 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 24 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 26 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 28 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 30 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 32 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 34 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 36 V Festiwal Żurawiny - Dożynnki Gminy Kościerzyna - 38
 
ostatnia modyfikacja: 24 sierpnia 2018
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl