Sobota 4 lutego 2023 - Andrzeja, Mariusza, Weroniki

Aktualności

 

Walne Zgromadzenie KSA Kościerska Chata

Walne Zgromadzenie KSA Kościerska Chata

 

        Program

 

   9,45 -10,00      -  otwarcie

                            -  stwierdzenie prawomocności na podstawie listy obecności,

                            -  wybór przewodniczącego zebrania,

                            -  przedstawienie porządku obrad:

                           a/  wybór protokolanta,

                           b/ przywitanie zaproszonych gości i ich wystąpienie

 

           10,30        -  wybór Komisji Skrutacyjnej,

                            -  sprawozdanie z działalności Zarządu za 2019 r.

                            -  sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

                            -  podjęcie uchwał w sprawie:

                            a/przyjęcia sprawozdania Zarządu za 2019 r.

                            b/przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2019 r.

                            c/ udzielenie absolutorium Zarządowi

                              i zatwierdzenie wyniku finansowego za rok 2019,

                            d/ wysokości wpisowego,

                            e/ wysokości składki członkowskiej na rok 2020

                            f/ wysokości zwrotu za rozmowy telefoniczne i Internet

                            -  podjęcie uchwał w sprawie:

                            - przedstawienie planów założeń na rok 2020,

                            - przyjęciu planu założeń na 2020 r.

                            - skreślenia z listy członków         

 

         12,30         -  wolne wnioski i zakończenie

W imieniu Zarządu KSA „Kościerska Chata" pragnę gorąco podziękować za terminowe wpłacanie składek,  zaangażowanie oraz dotychczasowe wsparcie działań organizowanych przez Stowarzyszenie licząc na dalszą owocną współpracę.  W tym roku zamierzamy wydać mapkę - wyrywaną na której na jednej stronie będzie mapa, a na drugiej dane kwatero dawców, koszt ok. 100 zł od członka Stowarzyszenia. 

 

 

powrót

 
 
ostatnia modyfikacja: 15 stycznia 2020
derwi.pl
© Na kaszuby, Kaszuby noclegi - na-kaszuby.pl